0%

Terms and conditions

Termeni si conditii de utilizare

​I. Preambul

Conditiile de utilizare ale Site-ului reprezinta un document care produce efecte juridice si care reglementeaza raporturile dintre ExtravaganzaRadio.com si vizitatori.

Folosirea Site-ului sau a oricarei parti din continutul Site-ului este garantata si posibila exclusiv in cazul acceptarii de catre vizitatori a Conditiilor de utilizare, precum si a oricaror altor notificari pe care ExtravaganzaRadio.com le va afisa pe Site.

Orice vizitator, prin accesarea, descarcarea sau folosirea in orice alt mod a Site-ului sau a oricarei parti din continutul Site-ului, isi da consimtamantul,  in mod neechivoc si irevocabil, cu privire la Conditiile de utilizare, precum si la orice alte notificari pe care ExtravaganzaRadio.com le va afisa pe Site.

In caz de neacceptare si/sau de nerespectare de catre orice vizitator a dispozitiilor alineatelor precedente, acesta nu va avea permisiunea de a accesa si/sau de a folosi Site-ul .

ExtravaganzaRadio.com isi rezerva dreptul unilateral si discretionar sa modifice si/sau sa completeze orice termeni ai Conditiilor de utilizare, fara ca ExtravaganzaRadio.com sa aiba obligatia sa anunte in prealabil vizitatorii cu privire la intentia de a opera orice modificare/completare sau obligatia sa obtina acordul prealabil al vizitatorilor cu privire la orice modificare/completare si fara ca ExtravaganzaRadio.com sa sa fie tinuta responsabila pentru astfel de modificari/completari. Orice schimbare a Conditiilor de utilizare va intra in vigoare la data la care este facuta publica prin afisare in condiile de utilizare ale Site-ului.

Acceptarea de a revedea periodic Conditiile de utilizare precum si utilizarea ulterioara a Site-ului (dupa amandarea conditiilor de utilizare) reprezinta cunoasterea si acceptarea neechivoca si irevocabila de catre vizitatori a conditiilor de utilizare in forma in vigoare la data accesarii, de catre acestia din urma, a Site-ului.

II. Absolvire de raspundere

Site-ul si toate informatiile continute, descarcate sau accesate de pe Site sunt puse de ExtravaganzaRadio.com la dispozitia vizitatorilor ca atare, fara ca ExtravaganzaRadio.com sa ofere garantii de orice fel, fara ca ExtravaganzaRadio.com sa urmareasca alt scop decat cel mentionat in alineatul precedent si/sau fara ca ExtravaganzaRadio.com sa urmareasca incalcarea drepturilor oricarei persoane.

ExtravaganzaRadio.com nu va fi responsabil pentru nici o problema sau disfunctionalitate a retelelor sau a liniilor telefonice, a sistemelor de internet online, a serverelor, a furnizorilor de acces pe internet, a echipamentelor, a calculatoarelor, a programelor sau a oricarui alt element ce poate cauza stricaciuni computerelor personale ale vizitatorilor ca rezultat al utilizarii Site-ului de catre acestia din urma.

ExtravaganzaRadio.com isi rezerva dreptul unilateral si discretionar ca, in orice moment, fara sa fie obligat sa notifice in prealabil vizitatorii sau sa obtina acordul prealabil al acestora din urma: a) sa modifice Site-ul ori parti ale Site-ului; b) sa interzica accesul la Site ori la parti ale acestuia; c) sa opreasca temporar sau permanent Site-ul sau orice parte a acestuia sau orice informatie continuta in Site.

Vizitatorii Site-ului cunosc si sunt de acord, in mod irevocabil si neconditionat, ca folosesc Site-ul pe propriul lor risc. Sub nici un motiv, ExtravaganzaRadio.com nu datoreaza vizitatorilor daune-interese, indiferent de  natura acestora, pentru situatii cauzate de/in legatura cu utilizarea Site-ului de catre vizitatori.

III. Politici de restrictii si confidentialitate
Vizitatorii iau la cunostinta si accepta neechivoc si irevocabil termenii si conditiile politicii de restrictii si de confidentialitate a Site-ului, dupa cum urmeaza.
Confidentialitatea transmisiilor pe internet
Transmiterea de date, de informatii, de materiale (inclusiv a mesajelor prin posta electronica) pe internet sau pe alte retele accesibile public nu este sigura si se poate pierde, intercepta si/sau modifica in timpul transferului. Prin urmare, ExtravaganzaRadio.com nu isi asuma nici o  responsabilitate pentru orice pierderi sau costuri ce pot aparea ca rezultat al transferului public de date pe internet sau pe alte retele accesibile public, cum ar fi transmiterea catre ExtravaganzaRadio.com de mesaje prin posta electronica. Cu toate acestea,
ExtravaganzaRadio.com va depune diligente rezonabile si va face  cheltuieli comerciale rezonabile pentru a proteja informatiile comunicate de vizitatori.

IV. Conduita si obligatiile utilizatorului

Vizitatorii cunosc si accepta neechivoc, irevocabil si neconditionat respectarea urmatoarelor reguli de folosire a Site-ului. Prin urmare, vizitatorii accepta, garanteaza si declara, irevocabil si neconditionat ca:

•    Nu vor incarca, posta sau transmite pe Site sau prin intermediul Site-ului informatii ce contravin legilor in vigoare in Romania, cum ar fi, dar fara a se limita la: informatii cu un continut discriminatoriu, rasist, amenintator, obscen, pervers, jignitor, calomnios sau informatii contestabile.

•    Nu vor incarca materiale video/audio/audiovizuale („materiale”) asupra carora nu detin drepturile de autor si/sau pe care le-au realizat cu incalcarea drepturilor conexe dreptului de autor, asa cum toate aceste drepturi sunt reglementate de Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe. Vizitatorii sunt obligati sa isi justifice drepturile si sa isi achite obligatiile fata de teri, in situatia in care acestia ar pretinde ca materialele incarcate pe Site le-ar aduce atingere drepturilor de autor, drepturilor conexe dreptului de autor sau oricaror alte drepturi recunoscute de lege, ori in situatia in care s-ar invoca incalcarea legilor si a  celorlalte reglementari in vigoare în Romania. Toate obligatiile cu privire la plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe dreptului de autor pentru muzica si orice alte elemente continute de materialele incarcate pe Site, care fac obiectul Legii nr. 8/1996, sunt in sarcina Vizitatorilor.

•    Nu vor incalca drepturile de proprietate individuala, drepturile de confidentialitate, drepturile de publicitate sau oricare alte drepturi de proprietate ale oricarui tert.

•    Nu vor incarca pe Site virusi, troieni, scripturi sau alte programe de acest gen.

•    Nu vor intrerupe, incarca excesiv, interfera sau incerca sa obtina acces neautorizat la Site sau la orice portiune a Site-ului, a sistemelor sale de computere, servere sau retele.

•    Nu vor comunica ExtravaganzaRadio.com informatii false despre identitatea lor (acesta dispozitie se refera la vizitatorii participanti la Concurs), precum nici despre originea materialelor incaracate pe Site.

•    Nu vor transmite mesaje junk, scrisori in lant sau alte forme nesolicitate de posta electronica, bulk sau mesaje in duplicat.

•    Nu vor culege informatii despre alti vizitatori ai site-ului fara consimtamintul acestora din urma si nu vor extrage, indiferent de modalitate, date sau campuri de date sau adrese de posta electronica.

•    Nu vor redistribui continutul oferit de ExtravaganzaRadio.com prin intermediul Site-ului indiferent de mijloc, indiferent ca este vorba de publicatii triparite, transmisiuni prin fax, pagini de internet, e-mail, grupuri sau forumuri de discutii sau orice alt serviciu ori metoda electronica sau tiparita fara consimtamintul expres, prealabil si scris al ExtravaganzaRadio.com.

•    Nu vor putea sa se folosesca  in nici o circumstanta de marca, numele sau imaginea ExtravaganzaRadio.com.

V. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ExtravaganzaRadio.com se angajeaza sa pastreze, in conditiile mai-sus mentionate,  confidentialitatea cu privire la datele personale ale participantilor/castigatorilor la concursurile organizate pe site si sa le utilizeze  numai in scopurile stabilite in conditiile de utilizare.

Participantii la concurs au, conform Legii 677/2001, prin transmiterea unei cereri expresa in acest sens pe adresa ExtravaganzaRadio.com, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14), dreptul de opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

VI. DREPTURI DE AUTOR

(1) Vizitatorii participanti la concursuri cesioneaza catre ExtravaganzaRadio.com, neconditionat, imediat si nelimitat in ceea ce priveste spatiul, pe durata maxima de protectie a drepturilor de autor reglementata de Legea 8/1996, cu caracter exclusiv, in sensul ca respectivul vizitator nu va putea folosi, in perioada desfasurarii Concursului, materialul audiovizual. in scop propriu, sub nici o forma, pe nici un teritoriu si ca nu va putea transmite drepturile cedate nici unei alte persoane, respectiv urmatoarele drepturi patrimoniale de autor exclusive :

a)    Dreptul de a decide daca, cum sau cand va fi folosit respectivul material audiovizual, inclusiv dreptul de a agreea cu privire la folosirea acestui material de catre terti;

b)    Dreptul de a autoriza sau de a interzice reproducerea integrala sau partiala, directa sau indirecta, temporara sau permanenta, prin orice mijloc sau sub orice forma, a Emisiunii;

c)    Dreptul de a autoriza sau de a interzice radiodifuzarea si comunicarea publica a respectivului material audiovizual;

d)    Dreptul de a autoriza sau de a interzice radiodifuzarea secundara a materialului ;

e)    Dreptul de a autoriza sau de a interzice punerea la dispozitia publicului a respectivului material audiovizual, astfel incat sa poata fi accesata, in orice loc si in orice moment ales, in mod individual de catre public;

f)    Dreptul de a autoriza sau de a interzice efectuarea de lucrari derivate.

VIII. RASPUNDEREA UTILIZATORILOR

ExtravaganzaRadio.com, asociatii ExtravaganzaRadio.com, partenerii ExtravaganzaRadio.com, managerii, angajatii si colaboratorii ExtravaganzaRadio.com, nu raspund fata de terti pentru nici o pierdere, nici o pretentie, nici o cerere, nici o stricaciune sau cheltuiala (inclusiv  taxe legale) pe care tertii o pot reclama de la vizitatorii Site-ului rezultand din sau in legatura cu materialele/ informatiile/datele comunicate ExtravaganzaRadio.com de catre vizitatori .

Vizitatorii sunt singurii raspunzatori fata de ExtravaganzaRadio.com si fata de terti pentru incalcarea oricaror drepturi ale acestora si/sau pentru nerespectarea oricarei dispozitii a Conditiilor de utilizare si a oricarei dispozitii legale in vigoare.

Vizitatorii sunt obligati la plata de despagubiri catre ExtravaganzaRadio.com si/sau terti, corespunzator prejudiciului material si/sau moral cauzat ExtravaganzaRadio.com si/sau tertilor.

IX. Alte site-uri, informatii, produse si servicii

Vizitatorii pot accesa, potrivit liberei lor optiuni, link-uri catre alte site-uri sau referinte catre produse sau servicii oferite de catre terti, care apar pe Site, fara ca prezenta lor pe Site sa poata fi interpretata ca o  aprobare explicita sau implicita de catre ExtravaganzaRadio.com fata de :

1.    tertele persoane care opereaza site-urile anterior mentionate;

2.    continutul, politicile de confidentialitate sau alti termeni de utilizare a site-urilor anterior mentionate;

3.    produsele si serviciile oferite de site-urile anterior mentionate.

ExtravaganzaRadio.com nu are nici o responsabilitate si nici un control asupra oricaror alte site-uri sau asupra informatiilor oferite, prin orice mijloc, de alte persoane juridice sau persoane fizice sau asupra produselor si serviciilor oferite prin intermediul oricaruil alt site si, pe cale de consecinta, ExtravaganzaRadio.com nu isi asuma nici o raspundere pentru utilizarea de catre Vizitatori a celor mai sus-mentionate, Vizitatorii cunoscand si acceptand irevocabil, neconditionat si neechivoc, ca o astfel de utilizare se face pe propria raspundere a celor care acceseaza astfel de site-uri.

X. Drepturi de proprietate

Politica ExtravaganzaRadio.com are ca obiectiv respectarea legislatiei in vigoare in materia proprietatii intelectuale.

Daca oricare dintre materialele incarcate pe Site constituie o incalcare a drepturilor de autor si/sau a drepturilor conexe drepturilor de autor, orice persoana vatamata este rugata sa trimita trimita ExtravaganzaRadio.com un mesaj in acest sens, mesaj care sa contina, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii: numele si penumele persoanei ale carei drepturi de autor/drepturi conexe au fost incalcate; adresa, numarul de telefon si adresa de posta electronica a persoanei vatamate/persoanei imputernicite de catre acesta sa actioneze in numele si pe seama sa; semnatura fizica sau electronica a perosanei vatamate sau a unei persoane autorizate sa actioneze in numele acesteia; actul prin care  afost desemnata o terta persoana sa actioneze in numele si pe seama persoanei vatamate; identificarea dreptului de autor/dreptului conex incalcat prin materialele comunicate pe Site; identificarea materialului de pe Site prin care s-a incalcat sau a devenit subiectul incalcarii drepturilor de autor; o declaratie ca informatiile din plangerea privitoare la incalcarea drepturilor de autor/drepturilor conexe dreptului de autor corespund realitatii.

Toate mesajele referitoare la incalcarea drepturilor de autor vor fi trimise la adresa: gdpr@extravaganzaradio.com
Toata corespondenta trebuie sa fie in limba romana.

XI. Generalitati

Daca oricare dintre prevederile Conditiilor de utilizare va fi declarata nula sau neexecutorie de catre orice instanta competenta si nu va putea fi modificata in vederea executarii sale, acest lucru nu va afecta Conditiile de utilizare in ansamblu lor, restul prevederilor acestor conditii de utilizare ramanand valabile.

Nici una dintre Conditiile de utilizare nu va putea fi eludata.

Conditiile de utilizare au fost redactate in limba romana. In cazul in care vor exista traduceri in alte limbi, in cazul unui conflict intre versiunea in limba romana si orice versiune intr-o alta limba, va prevala varianta in limba romana.
Conditiile de utilizare vor fi respectate si aplicate conform legilor in vigoare din Romania.

XII. Contact

Daca aveti intrebari sau nelamuriri in legatura cu acest site sau cu Conditiile sale de utilizare, va rugam sa ne contactati la adresa: gdpr@extravaganzaradio.com

Play Cover Track Title
Track Authors